back To Top
ภาษา

Kantan Couture เครื่องมือปักลูกปัด เข็มสําหรับเปลี่ยน

ศิลปะงานปักแบบเก่านี้ใช้ตะขอเกี่ยวผ้าที่ขึงบนกรอบที่ เรียกว่า “Tambour” และนํามาปรับปรุงใหม่เรียกว่า “Kantan Couture” เครื่องมือปักลูกปัดของ Clover เทคนิคพื้นฐานที่ใช้เครื่องมือนี้ช่วยสร้างดอกไม้ที่สวยงาม โดยใช้โลหะแวววามและลูกปัด ตกแต่ง/ดีไซน์และทําด้วย ตนเอง สร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของคุณ
เข็มสําหรับเปลี่ยนเฉพาะเครื่องมือปักลูกปัด เปลี่ยนง่ายโดยไขสกรูบนมือจับ

เลขสินค้า9901

ดาวน์โหลดรูปภาพ