back To Top
ภาษา

ตัวนำทางเย็บ

ตัวนำทางเย็บที่สามารถจัดแนวให้สอดคล้องกับขอบของผ้าสำหรับเย็บ
หากตัวนำทางเย็บจัดอยู่ในแนวเดียวกันกับผ้าก่อนเย็บด้วยจักรเย็บผ้า, จะได้ตะเข็บเรียบร้อยที่มีความกว้างตะเข็บที่สอดคล้องกัน
ตัวนำการเย็บมาพร้อมกับแผ่นกาวที่สามารถยึดติดกับพื้นผิวทั้งโลหะและพลาสติกทำให้สามารถยึดติดได้ทุกตำแหน่ง

เลขสินค้า7708

ดาวน์โหลดรูปภาพ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

thumbnail of Instruction_7708
icon

วีดีโอ

ตัวนำทางเย็บ

รายการ

Picture

“Azuma” style Origami Bag

ผลิตภัณฑ์

ตัวนำทางเย็บ

Picture

Eco Shopping Bag

ผลิตภัณฑ์

ตัวนำทางเย็บ

ดูเพิ่มเติม