back To Top
ภาษา

ที่เก็บและขัดเข็มรูปมาการอง (Sweet’n Sharp Macaron) (พิสตาชิโอ)

ที่เก็บเข็มแม่เหล็กน่ารักและที่ขัดเข็ม
จับเข็มบนพื้นผิวแม่เหล็ก
ขัดเข็มด้วยส่วนเบาะที่เติมครีม
เข็มที่ขัดเป็นประจำจะทะลุเข้าไปในเนื้อผ้าได้อย่างราบรื่น
【วิธีการขัดเข็ม】
1. สอดเข็มช้า ๆ ลงในส่วนเบาะตรงกลาง
2. จับด้านบนและด้านล่างของมาการอง
3. ในขณะที่ตรวจสอบสภาพการขัด ให้สอดและดึงเข็มออกหลายครั้ง

เลขสินค้า4131

ดาวน์โหลดรูปภาพ

แผ่นพับ

icon