back To Top
ภาษา

ตัวหนีบมหัศจรรย์ (สีเขียวนีออน/10 ชิ้น)

  • เหมาะสําหรับใช้แทนเข็มหมุด โดยเฉพาะเมื่อต้องทํางานกับไวนิล ผ้าหลายชิ้นและผ้าที่มีนํ้าหนักมาก
    -ยึดส่วนที่เป็นชั้นของงานเย็บ เช่น รอยต่อมือจับของกระเป๋าถือ รอยต่อ เป็นต้น เพื่อไม่ให้บิดเบี้ยว
  • ยึดรอยงานควิลท์ขณะเย็บ
  • ช่วยให้มองเห็นงานได้สะดวกและหาได้ง่ายเมื่อตกหล่นบนพื้น
    -ใช้ได้ดีกับจักรเย็บ (*sergers =จักรโพ้ง)

เลขสินค้า3180

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรูปภาพ

วีดีโอ

ตัวหนีบมหัศจรรย์ (สีเขียวนีออน/10 ชิ้น)