back To Top
ภาษา

มาร์คเกอร์ห่วงสามเหลี่ยม (กลาง)

มาร์คเกอร์ห่วงสามเหลี่ยมมีรูปทรงสามเหลี่ยมโดยเฉพาะ เพื่อให้ไม้นิตเคลื่อนผ่าน เข้ามาได้อย่างง่ายดายเมื่อใส่มาร์คเกอร์จากไม้นิตหนึ่งไปยังอีกไม้หนึ่ง

เลขสินค้า3150

ดาวน์โหลดรูปภาพ