back To Top
ภาษา

เข็มทำเครื่องหมายไม้ไผ่

เข็มทําเครื่องหมายสําหรับนิต:
เข็มทําเครื่องหมายที่มีปลายทื่อ ไม่ทําให้ไหมแตกเส้น
เข็มทําเครื่องหมายไม้ไผ่:
เข็มทําเครื่องหมายแบบยาว สําหรับงานถักเนื้อหนา

เลขสินค้า3143

ดาวน์โหลดรูปภาพ