back To Top
ภาษา

เข็มโครเชท์ Soft Touch 0.90 mm

ปลายเข็มสร้างสรรค์รูปทรงเพื่อการถัก โครเชท์ที่ง่ายดาย
ให้ความรู้สึกยืดหยุ่น ขณะใช้งานด้วยนิ้ว ของคุณ
ที่จับเบา จับสะดวก และ ได้สมดุล
หลากหลายขนาดเบอร์ให้เลือกสรรเพื่อ ให้ได้ขนาดที่เหมาะสมที่สุด
วัสดุที่ใช้มีรูปลักษณ์ทรงกระดองเต่า อันทันสมัย

เลขสินค้า1024

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรูปภาพ

รายการ

Picture

Alphabet Mat

ผลิตภัณฑ์

เข็มโครเชท์ Soft Touch 0.90 mm

ดูเพิ่มเติม