back To Top
ภาษา

ตัวทำสร้อยข้อมือ

ทำสร้อยข้อมือตกแต่งโดยการผูกปมและทอเส้นด้าย
สร้างสร้อยข้อมือ 8 รูปแบบที่แตกต่างกันด้วยความหลากหลายของไหมตกแต่ง, ด้ายและลูกปัด
ในการสร้างสร้อยข้อมือ ให้ขึงด้ายเกลียวบนตัวทำสร้อยข้อมือและใช้กระสวยและด้ายอื่น ในการทอและผูกปม

ประกอบด้วย
・ตัวทำสร้อยข้อมือ
・กระสวย
・วิธีการใช้แบบง่ายสำหรับเทคนิคการผูกปมที่ต่างกัน

เลขสินค้า9943

ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม