back To Top
ภาษา

คลิปหนีบจับปลายยางยืด

คลิปจะช่วยหนีบจับปลายยางยืดเพื่อให้สอดยางยืดได้ง่ายขึ้น
-เหมาะสำหรับยางยืดกว้าง: 5/8 นิ้ว (15 มม.) ขึ้นไป
-ช่องสำหรับสอดยางยืดกว้าง: 3/4 นิ้ว (20 มม.) ขึ้นไป
มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษทำให้สามารถสอดผ่านบริเวณที่มีลักษณะโค้งงอได้

เลขสินค้า9582

ดาวน์โหลดรูปภาพ