back To Top
ภาษา

ปลอกนิ้วสองด้าน

ทํามาจากหนังนุ่ม ปลอกนิ้วนี้มีแผ่นโลหะ “ที่มี พื้นผิวแบบรอยบุ๋ม”ที่ปลายทั้งสองด้าน

เลขสินค้า616

ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม