back To Top
ภาษา

ปากกาทำเครื่องหมายแบบจางหายได้เอง พร้อมยางลบ (สีม่วงเส้นบาง)

5030:
รอยเครื่องหมายจางหายได้เอง ในเวลา 2-7 วัน
5031:
รอยเครื่องหมายจางหายได้เอง ในเวลา 4-14 วัน
5032:
รอยเครื่องหมายจางหายได้เอง ในเวลา 4-14 วัน

เลขสินค้า5032

ดาวน์โหลดรูปภาพ