back To Top
ภาษา

ชุดเครื่องทำพู่เชียร์ พอมพอม

ประกอบด้วยชุดเครื่องทำพู่เชียร์ พอมพอม 4 ตัว ในขนาดที่แตกต่างกันพร้อมสเปคใหม่ !
สเกลวัดบนเสี้ยวโค้งทำให้ง่ายต่อทำพอมพอมหลากสี

ขนาดสำเร็จรูป: เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 35/45/65/85 มม.

เลขสินค้า3129

ดาวน์โหลดรูปภาพ