back To Top
ภาษา

ชุดเข็มกลัดนับห่วง พักห่วง/ เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้

เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง เพิ่มลดห่วงแบบล็อกได้
สามารถใช้โดยไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้
ห่วงเป็นหยักๆ เพื่อป้องกันการยืดของห่วงนิตติ้ง

เลขสินค้า3033

ดาวน์โหลดรูปภาพ